Chính sách bảo mật thông tin

  

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu trên website thietbivesinhtoto.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà thietbivesinhtoto.com.vn cần khách hàng cung cấp đầy đủ khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để thietbivesinhtoto.com.vn liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste thietbivesinhtoto.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Công ty TNHH Eugroup Việt Nam sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng;
Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho khách hàng khi nhận được yêu cầu từ khách hàng;
Thông báo đến khách hàng các thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
Duy trì liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại
thietbivesinhtoto.com.vn;
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.


3.  THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của eumart.vn

4.  PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website: thietbivesinhtoto.com.vn thực hiện việc này.
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website
thietbivesinhtoto.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, thietbivesinhtoto.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng theo mức độ, thietbivesinhtoto.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


5.  CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên thietbivesinhtoto.com.vn được Công ty TNHH Eugroup Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của thietbivesinhtoto.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khác hàng, eumart.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên
thietbivesinhtoto.com.vn
Ban quản lý thietbivesinhtoto.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,….và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
Ban quản lý
thietbivesinhtoto.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.